QUI SOM

A IN280 TE som un grup de persones de diferents perfils, no sempre exclusivament de l’àmbit informàtic, que aportem diferents qualitats amb un objectiu comú, la operativitat, productivitat i innovació dels serveis informàtics dels nostres clients.Una característica pròpia de la nostra empresa és la interacció continuada amb d’altres sectors, cosa que ens aporta una visió molt ample del món de la empresa, i la societat en general. Això ens fa ser més efectius a l’hora d’avaluar les necessitats d’un client, donat que ens posem molt ràpidament al seu lloc, captant les seves necessitats i requeriments de manera àgil.

Nosaltres no imposem mai un criteri tècnic, sinó que valorem quines són les necessitats reals del client. Entenem que el correcte dimensionament d’un sistema informàtic és bàsic per la seva posterior productivitat

Durant aquests 10 anys l’staff de la empresa ha evolucionat tècnica, qualitativa i humanament, adaptant-se als nous reptes de la societat tecnològica. La aparició de noves tendències com les xarxes socials, noves tecnologies i solucions tècniques, com el cloud computing i noves eines de treball com ara la telefonia mòbil i les tablets, la mobilitat en general, ha fet que la evolució i el canvi esdevingui continu, i que la incorporació de nous perfils a la nostra empresa hagi estat obligada.